இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – Eelanadu

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – Eelanadu இன்று செவ்வாய்க்கிழமை  மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 325.9516 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 311.0091 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09.05.2023) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு, [Lanka Tamil Voice]

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – Eelanadu

இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம் – Eelanadu

இன்று செவ்வாய்க்கிழமை  மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள நாணயமாற்று விகிதத்தின் அடிப்படையில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை ரூபா 325.9516 ஆகவும் கொள்வனவு விலை ரூபா 311.0091 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (09.05.2023) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு,

[Lanka Tamil Voice]
Anow Hosting Company
Anow Hosting Company

Anow Hosting Company