கணவனிடம் இருந்து தப்பியோட்டம்..

கணவனிடம் இருந்து தப்பியோட்டம்..
கணவனிடம் இருந்து தப்பியோட்டம்..
கணவனிடம் இருந்து தப்பியோட்டம்..
கணவனிடம் இருந்து தப்பியோட்டம்..
கணவனிடம் இருந்து தப்பியோட்டம்..

உங்கள் சகோதரியாக நினைத்து பகிருங்கள்.

கிண்ணியா நடுஉத்ததை சேர்ந்த்த இவர் 2வயதான குழந்தையை வீட்டில் விட்டு விட்டு இன்று இரவு4 மனிக்கு ஓடி விட்டால்.

  இவர் காக்காமுனே 6 யை சேர்த்த நவப் அல் காஸ்மீ என்பவனுடன் சென்றதாக பிரதேச மக்கள் சிலர் தெரிவித்தனர்.

இவர்களை யார் சரி கண்டால் உதவுங்கள் எனது குழந்தைக்காக எனது தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.0778682189

தகவல் கணவன் ..#குடும்பம்

Files