மட்டக்களப்பு கொக்குவிலில் கடலில் மூழ்கி இரண்டு பாடசாலை மாணவர்கள் பலி!

மட்டக்களப்பு கொக்குவிலில் கடலில் மூழ்கி இரண்டு பாடசாலை மாணவர்கள் பலி! மட்டக்களப்பு கொக்குவில் பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட சவுக்கடி கடற்கரை பகுதியில் கடலில் குளிக்கச் சென்ற, இம்முறை சாதாரண தர பரீட்சை எழுதும் மாணவர்கள் இருவர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.நேற்று மாலை வீட்டிலிருந்து வகுப்புக்கு செல்வதாக கூறிச்சென்ற மாணவர்களே இவ்வாறு கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.உயிரிழந்தவர்கள் 16 வயதுடைய கறுப்பங்கேணி விபுலானந்தா வித்தியாலயத்தில் இம்முறை சாதாரண தர பரீட்சை எழுதும் [Lanka Tamil Voice]

மட்டக்களப்பு கொக்குவிலில் கடலில் மூழ்கி இரண்டு பாடசாலை மாணவர்கள் பலி!

மட்டக்களப்பு கொக்குவிலில் கடலில் மூழ்கி இரண்டு பாடசாலை மாணவர்கள் பலி!

மட்டக்களப்பு கொக்குவில் பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட சவுக்கடி கடற்கரை பகுதியில் கடலில் குளிக்கச் சென்ற, இம்முறை சாதாரண தர பரீட்சை எழுதும் மாணவர்கள் இருவர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.நேற்று மாலை வீட்டிலிருந்து வகுப்புக்கு செல்வதாக கூறிச்சென்ற மாணவர்களே இவ்வாறு கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.உயிரிழந்தவர்கள் 16 வயதுடைய கறுப்பங்கேணி விபுலானந்தா வித்தியாலயத்தில் இம்முறை சாதாரண தர பரீட்சை எழுதும்

[Lanka Tamil Voice]
Anow Hosting Company
Anow Hosting Company

Anow Hosting Company